Job Title

カスタマーセンタースタッフNhân viên trung tâm khách hàng

  • Job Deadline: 2020/12/31
  • Job Type:
  • Salary: $350 - $700
  • Location: Viet Nam, Thành phố Hà Nội
Industry:
Occupations:
Office address: 165 Cau Giay Street, Quan Hoa, Cau Giay, hanoi, Betonamu 165 đường Cầu Giấy, Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

Job Description

ハノイ市内にあるカスタマーセンターにて勤務頂きます。Ứng viên trúng tuyển sẽ làm việc tại trung tâm khách hàng ở Hà Nội.
お客様より頂いた、弊社製品に関する様々なご質問にお答え頂き、必要に応じて各担当部署までお電話をお繋ぎ頂きます。
カスタマーセンターも、製品同様に、お客様にとって最高品質のものをご提供できるように、各部署と合同の製品研修や、定期的なマナーアップ研修などを取り入れております。Trả lời các câu hỏi khác nhau về các sản phẩm của công ty mà bạn nhận được từ khách hàng, và nếu cần, thì điện thoại liên lạc cho bộ phận phụ trách.
Để có thể cung cấp các sản phẩm chất lượng cao nhất cho khách hàng, trung tâm chăm sóc khách hàng cũng kết hợp đào tạo sản phẩm cùng với từng bộ phận và đào tạo ứng xử thường xuyên cho nhân viên.
また、将来的なキャリアアップとして、カスタマーセンターの部門責任者、管理者を目指して頂くことも可能です。Ngoài ra, như một sự thăng tiến nghề nghiệp trong tương lai, bạn có thể hướng tới mục tiêu đảm nhiệm chức vụ người quản lý bộ phận và quản trị viên của trung tâm khách hàng.

・年間12日の休暇 12 ngày phép mỗi năm,
・テト休日のボーナス。Thưởng Tết
・毎年健康診断Khám sức khỏe định kỳ mỗi năm
・会社ツアー有 。Công ty có tổ chức du lịch cho nhân viên
・週休2日制(シフト制)(2交代制) 。勤務時間 9:00~21:00
①9:00~15:00 ②15:00~21:00 (所定労働時間:6時間)nghỉ hai ngày trong tuần (làm việc theo ca)(chế độ hai ca) Giờ làm việc 9: 00-21: 00①9:00~15:00 ②15:00~21:00 (所定労働時間:6時間giờ làm việc theo qui định: 6 tiếng)
・時間外労働有無:有Có làm thêm ngoài giờ
<その他就業補足> 平均残業時間 7時間程度/月
Số giờ tăng ca bình quân: Khoảng 7 tiếng/ tháng

カスタマーセンタースタッフNhân viên trung tâm khách hàng