Job Title

製造スタッフnhân viên chế tạo sản xuất

  • Job Deadline: 2020/12/31
  • Job Type:
  • Salary: $350 - $800
  • Location: Viet Nam, Thành phố Hà Nội
Industry:
Occupations:
Office address: 165 Cau Giay Street, Quan Hoa, Cau Giay, hanoi, Betonamu 165 đường Cầu Giấy, Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

Job Description

ハノイ近郊にある、製造工場に勤務して頂きます。Bạn sẽ làm việc tại một nhà máy sản xuất gần Hà Nội
長期間厳しい環境下でも、高い発電力を維持できるような高品質の製品を製造頂き、全てのお客様に、最高品質の製品をお届けしております。Chúng tôi sản xuất các sản phẩm chất lượng cao có thể duy trì phát điện cao ngay cả trong môi trường khắc nghiệt trong thời gian dài và cung cấp các sản phẩm chất lượng cao nhất cho tất cả khách hàng của chúng tôi.
その為、各段階において、厳しい品質チェックをおこなっております。Do đó, chúng tôi thực hiện kiểm tra chất lượng nghiêm ngặt ở từng giai đoạn.
このように、高品質を維持する為に、ご勤務頂く皆様には、工場内では、社内の規定に沿った行動をお願いしております。Để duy trì sản phẩm chất lượng cao, khi làm việc trong nhà máy, chúng tôi yêu cầu tất cả nhân viên của mình tuân thủ theo quy định nội bộ công ty.
現在、第2工場の建設も決まっており、製造スタッフの大幅増員を予定しております。
将来的なキャリアアップとして、各製造部品の責任者、工場の管理者を目指して頂くことも可能です。また、本人の適正・保有資格によって、設計・設置・メンテナンス部門への移動も可能です。Hiện tại, việc xây dựng nhà máy thứ hai đã được quyết định và chúng tôi có kế hoạch tăng số lượng nhân viên sản xuất đáng kể. Là một sự thăng tiến nghề nghiệp trong tương lai, bạn có thể đặt mục tiêu trở thành người phụ trách từng bộ phận sản xuất và người quản lý nhà máy.
Ngoài ra, bạn có thể chuyển đến bộ phận thiết kế / lắp đặt / bảo trì tùy vào sự phù hợp và trình độ mà bạn có.

・年間12日の休暇 12 ngày phép mỗi năm
・テト休日のボーナスThưởng Tết
・毎年健康診断Khám sức khỏe định kỳ mỗi năm
・週休2日制(シフト制)(2交代制)勤務時間 8:00~24:00①8:00~16:00 ②16:00~24:00 (所定労働時間:8時間)nghỉ hai ngày trong tuần (làm việc theo ca)(chế độ hai ca) Giờ làm việc 8: 00-24: 00①8:00~16:00 ②16:00~24:00 (所定労働時間:8時間giờ làm việc theo qui định: 8 tiếng)
・時間外労働有無:有Có làm thêm ngoài giờ

<その他就業補足> 平均残業時間 5時間程度/月 21時以降 深夜手当あり Số giờ tăng ca bình quân: Khoảng 5 tiếng / tháng, có trợ cấp cho ca đêm khi bạn làm việc sau 21:00.

製造スタッフnhân viên chế tạo sản xuất